Logopedski kabinet

 

 

l

Logopedska dijagnostika

i

Logopedska terapija

Savjetovanje roditelja

O nama

Dobrodošli na stranice logopedskog kabineta Logopanda. Tko je zapravo logoped? Logoped je stručnjak koji se bavi prevencijom, probirom, otkrivanjem, procjenom, dijagnostikom, savjetovanjem, rehabilitacijom i tretmanom poremećaja humane komunikacije, a što podrazumijeva poremećaje komunikacije, poremećaje jezika, govora i glasa, poremećaje u čitanju i pisanju i poremećaje gutanja kod djece i odraslih.

Zakazivanje termina

Možete nam se javiti osobno u kabinetu, telefonskim pozivom, SMS porukom, slanjem e-maila na info@logopanda.hr ili ispunjavanjem obrasca na našim stranicama.
Prilikom ispunjavanja obrasca ili slanja maila molimo Vas da napišete ime i prezime kontakt osobe, telefonski broj te da ukratko opišete razlog zašto su potrebne usluge logopeda (dijagnostika, terapija, savjetovanje) te kome trebaju, Vama ili Vašem djetetu.

Kako Vam mi možemo pomoći?

Ako ste zabrinuti za razvoj svojeg djeteta, sumnjate li da ima teškoće u razvoju komunikacije, jezika ili govora, tada nam se svakako obratite.

Kada se obratiti logopedu?

Poteškoće u komunikaciji

Jezično-govorni poremećaji

Poteškoće s čitanjem i pisanjem

Logoped nije samo za djecu!

1. Ima li Vaše dijete poteškoće u komunikaciji?
Komunikacijske teškoće se odnose na teškoće u socijalnoj uporabi jezika i komunikacije te u interakcijama s okolinom, a pod komunikacijske poremećaje spada i poremećaj iz spektra autizma.
2. Zabrinuti ste za jezično-govorni razvoj Vašeg djeteta?
Jezično-govorni poremećaji obuhvaćaju teškoće u proizvodnji i/ili razumijevanju jezika, nerazvijen ili usporen razvoj govora. U ovu skupinu poremećaja spadaju i artikulacijske teškoće, odnosno teškoće s izgovorom glasova. Osim izgovora, čest razlog zabrinutosti su i poremećaji tečnosti govora odnosno mucanje i/ili brzopletost.
3. Vaše dijete ima poteškoće s čitanjem i pisanjem?
Ukoliko sumnjate da Vaše dijete ima poteškoće u čitanju, pisanju i matematičkim sposobnostima (disleksija, disgrafija, diskalkulija), tada nam se svakako obratite. Logopedski rad uključuje i rad na predvještinama čitanja i pisanja s predškolskom djecom kako bi ona kasnije što lakše svladala čitanje i pisanje u školi, a samim time i školsko gradivo.
4. Logoped nije samo za djecu!
Suprotno uvriježenom mišljenju, logoped ne radi samo s djecom. Rad logopeda uključuje i rad s odraslim osobama koje imaju artikulacijske teškoće te komunikacijske i jezično – govorne poremećaje nastale nakon traumatskih ili cerebrovaskularnih ozljeda (npr. prometne nesreće, moždani udar). Osim navedenih teškoća, logoped provodi i terapiju kod osoba s poremećajem glasa i gutanja te oštećenjem sluha.