Kontakt

Javite nam se

LOGOPANDA d.o.o.

095 / 276-5602

Radno vrijeme

Pon i Sri: 12:00  – 20:00
Ut, Čet, Pet: 08:00 – 16:00

Lokacija

Marije Zidarić 35
40000 Čakovec

LOGOPANDA d.o.o.

Marije Zidarić 35
40000 Čakovec

Kada se obratiti logopedu?

Ako ste zabrinuti za razvoj svojeg djeteta, sumnjate li da ima teškoće u razvoju komunikacije, jezika ili govora, tada nam se svakako obratite.
1. Ima li Vaše dijete poteškoće u komunikaciji?
Komunikacijske teškoće se odnose na teškoće u socijalnoj uporabi jezika i komunikacije te u interakcijama s okolinom, a pod komunikacijske poremećaje spada i poremećaj iz spektra autizma.
2. Zabrinuti ste za jezično-govorni razvoj Vašeg djeteta?
Jezično-govorni poremećaji obuhvaćaju teškoće u proizvodnji i/ili razumijevanju jezika, nerazvijen ili usporen razvoj govora. U ovu skupinu poremećaja spadaju i artikulacijske teškoće, odnosno teškoće s izgovorom glasova. Osim izgovora, čest razlog zabrinutosti su i poremećaji tečnosti govora odnosno mucanje i/ili brzopletost.
3. Vaše dijete ima poteškoće s čitanjem i pisanjem?
Ukoliko sumnjate da Vaše dijete ima poteškoće u čitanju, pisanju i matematičkim sposobnostima (disleksija, disgrafija, diskalkulija), tada nam se svakako obratite. Logopedski rad uključuje i rad na predvještinama čitanja i pisanja s predškolskom djecom kako bi ona kasnije što lakše svladala čitanje i pisanje u školi, a samim time i školsko gradivo.
4. Logoped nije samo za djecu!
Suprotno uvriježenom mišljenju, logoped ne radi samo s djecom. Rad logopeda uključuje i rad s odraslim osobama koje imaju artikulacijske teškoće te komunikacijske i jezično – govorne poremećaje nastale nakon traumatskih ili cerebrovaskularnih ozljeda (npr. prometne nesreće, moždani udar). Osim navedenih teškoća, logoped provodi i terapiju kod osoba s poremećajem glasa i gutanja te oštećenjem sluha.

Zatražite termin

6 + 3 =

Ispunite obrazac za prijavu